Bli med å skap inkluderende arbeidsplasser, vipps valgfritt beløp til 542 518

hjerte med mikrogrønt

Hva er Spiring.no?

Vi er et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom Please Mind The Gap og Blå Kors .

Målet er å hindre tilbakefall til rusavhengighet gjennom lokal produksjon av spirer.

Perioden etter rehabilitering er vanskelig for rusmisbrukere. Veien tilbake til rus er ofte kort når de ikke har jobb eller noe meningsfylt å fylle hverdagen med. Mange rusmisbrukere har erfaring med dyrking av grønne planter. Gjennom Spiring får rusmisbrukere brukt sin kompetanse til noe nyttig. De får kollegaer, mestringsfølelse og en meningsfull jobb å gå til.

Samfunnsnyttig habilitering

For hver person som har kommet ut av rus, men faller tilbake er det enorme konsekvenser. Familier kan gå i oppløsning, ektefeller mister sine kjære, barn mister sine foreldre og foreldre mister sine barn. I tillegg kan den enkelte miste livet.

For samfunnet koster det opp til 2 millioner kroner pr år at en person faller tilbake i rus.

Om vi hjelper 100 personer å forbli rusfrie over 10 år er det 2mrd. kroner spart, og ikke minst et stort bidrag til at menneskeliv ikke går tapt, og at familier holdes sammen.

Vår produksjon

I dag produserer og selger vi fire typer mikrogrønt:

 • reddik
  Reddik
 • brokkoli
  Brokkoli
 • solsikke
  Solsikke
 • erter
  Erter

Vi dyrker mikrogrønt ved hjelp av hydrokultur, en svært energieffektiv og miljøvennlig metode, hvor dyrkingen skjer i kasser uten jord og med kunstig lys. Mikrogrønnsakene våre er gode på smak, ekstra næringsrike og helt uten sprøytemidler.

Kundene våre er i hovedsak restauranter og kantiner i Oslo i tillegg til ideelle spisesteder som Blå Kors kontaktsenters kafé.

Hvordan kan du bidra?

Bli en SpireVipps og kjøp en kasse spirer til Blå Kors Kontaktsenters kafè i Oslo. Vipps 250kr til 542 518

Følg oss på facebook 👍

Spiring.no på 1-2-3

Hvem er vi til for?

Spiring skal sysselsette folk med tidligere ruserfaring for å hindre tilbakefall til rus.

Hva gjør vi?

Opplæring innen lokal produksjon, salg og distribusjon av mikrogrønt.

Hvordan gjør vi det?

Individuelt tilpasset deltakelse og høy relevans til erfaring og motivasjon for hver enkelt som starter i spiring

Hvorfor gjør vi det?

Samfunnsøkonomiske besparelser, lavterskeltilbud for de som ønsker arbeid. Gi alle mulighet til å oppleve meningsfull tilhørighet gjennom det å være en bidragende part i samfunnet.